moleküler_002

 • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

   

  İstanbul Teknik Üniversitesi, teknik öğretimde 230 yılı aşan parlak geçmişi, çağdaş eğitim ortamı, güçlü akademik kadrosu ve laboratuarlarıyla Türkiye'de mühendislik mimarlık öğretimi ile özdeşleşmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yenileşme hareketlerinin öncülüğünü üstlenmiş, Cumhuriyet döneminde ise ülkemizin imarına, modernizasyonuna ve yönetimine damgasını vurmuştur. Türkiye'nin yollarında, köprülerinde, barajlarında, binalarında, fabrikalarında, enerji santrallarında, haberleşme ağlarında, köylerinde ve kentlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi mühendislerinin ve mimarlarının alın teri ve emeği vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye'de mühendislik ve mimarlık mesleklerinin tanımını yapan ve bu tanımı her zaman güncel tutmayı başaran, geleneksel yapısını korurken modern eğitim ve öğretim ortamlarını öğrencilerine sunan, güçlü yurtdışı ilişkileriyle öğrencilerinin sadece ülke sınırları içinde değil, uluslararası ortamda da yarışacak şekilde yetiştiren bir devlet üniversitesidir.
   

 • İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi bünyesinde açılan Biyomühendislik Programı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Moleküler Biyoloji bölümleri öğretim üyelerinin de katılımı ile yürütülecek olan çok disiplinli bir program olup öğrenciler çağdaş anlayış doğrultusunda modern ekipman ve altyapı olanakları ile donatılmış ilgili bölüm laboratuvarlarından yararlanma imkanı bulacaklardır. Programı yürütecek Mühendislik Bölümlerimiz Amerikan ABET Kurumundan akredite olmuşlardır. Bölümlerimiz hakkında daha fazla bilgiye www.itu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
   
 • MONTANA EYALET ÜNİVERSİTESİ

  1893 yılında kurulmuş olan Montana Eyalet Üniversitesi A.B.D. Montana Eyaletinin en büyük üniversitesidir. İdeal bir üniversite şehri olan 30 000 nüfuslu Bozeman’da yeralan kampüs öğrenciler için güvenli bir yaşam ve eğitim-öğretim ortamı sunmaktadır. Montana Eyalet Üniversitesi 100’ün üzerinde lisans, 60 a yakın yüksek lisans ve doktora programı ile 400’ü 75 ayrı ülkeden uluslararası öğrenci olmak üzere 12 000 öğrenciye eğitim vermektedir. Montana Eyalet Üniversitesi Amerika Birleşik Devletlerinde ulusal üniversiteler arasında ilk 100’de yer almaktadır. Üniversite kampüsü dünyaca ünlü Yellowstone Doğal parkının 150 km kuzeyinde yer almaktadır. Montana Eyalet Üniversitesi ile ilgili daha detaylı bilgiye www.montana.edu adresinden ulaşılabilir.
1958 yılından beri Kimya Mühendisliği eğitimini sürdüren bölüm, insan kaynakları alt yapı ve laboratuar olanakları ile alanında uluslar arası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış, Türkiye’ nin önder Kimya Mühendislik programlarından birisidir. Bölümde Biyoteknoloji, Enzim Mühendisliği, Polimer Teknoloji ve Biyopolimerler, Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler, Enerji Teknolojileri, Reaksiyon Mühendisliği ve Mineral Prosesleri konularında çalışan 19 Profesör, 12 doçent, 3 yardımcı doçent ve 2 öğretim görevlisi ve 24 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 

 

İTÜ-MSU Biyomühendislik (Bioengineering) Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Montana Eyalet Üniversitesi (Montana State University) arasında yıl paylaşımı esasına dayalı ve Biyomühendislik alanında uluslararası düzeyde uzman biyomühendisler yetiştirmeyi amaçlayan YÖK onaylı, çift diplomalı ve ücretli bir uluslararası ortak lisans programıdır.

 
- Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Programı Lisans diploması ve Montana Eyalet Üniversitesi Biyomühendislik Programı Lisans diplomasını birlikte alırlar.
 
- Montana Eyalet Üniversitesi (Montana State University) ile yürütülecek olan Biyomühendislik uluslararası ortak lisans programı 4 yıl süreli olup, öğrenciler, 1. ve 3. yılları İTÜ’de 2. ve 4. yılları Montana State Üniversitesi’nde olmak üzere iki kez birer akademik yıl süre ile öğrenimlerinin yarısını Montana’da diğer yarısını da İTÜ’de tamamlayacaklardır. 

- Programa tercih yapabilmek adına öğrencilerin, Sayısal alandan ilk 90 bin sıralamada olması gerekmektedir. Programın koşullarıyla ilgili detaylı bilgiyi ÖSYM Tercih Kılavuzu'ndan edinebilirsiniz.