Bölüm mezunları TC Gemi Adamları Sınav Merkezi’nde (GASM) Uzakyol Güverte/Makine Zabiti, bilahare de Uzakyol Kaptanı/Baş Mühendis ehliyetlerini alarak uluslararası/ulusal filolarda Kaptan/Baş Mühendis olarak çalışırlar. Mezunların bir kısmı da armatör şirketlerinde yönetici olarak görev yaparlar. Aldıkları ast-üst ilişkisine dayalı disiplinli eğitim doğrultusunda, donanımlı bireyler olarak iş bulabilmektedirler.