Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

Adres: 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Gümüşsuyu Kampüsü
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
İnönü Caddesi,
İstanbul/Türkiye

Telefon: 
0 212 251 88 08

E-posta: 
teksozelkalem@itu.edu.tr